Price inquiry, English text revision. Zapytanie o cene, Weryfikacja tekstu angielskiego

Prosimy o przesłanie oferty świadczenia usług weryfikacji specjalistycznych tekstów angielskich. Przedmiotem zapytania jest weryfikacja około 6 tekstów naukowych dotyczących m.in. edukacji na poziomie akademickim i turystyki (przemysł spotkań, hotelarstwo), o liczbie stron 12-20. Pod niniejszym linkiem można pobrać próbkę tekstu. Weryfikacja każdego tekstu będzie zlecona odrębnie, w terminach pomiędzy 27 lutego a 22 maja 2015, przy czym najbliższe zlecenie werfyikacji tekstu zostanie zlecone 27 lutego 2015, w trybie ekspresowym dla tłumacza. Wybór wykonawcy weryfikacji każdego tekstu następi n...
More