Price inquiry, photographic service. Zapytanie o cene, uslugi fotograficzne

Prosimy o przesłanie oferty wykonania usług fotograficznych według następującej specyfikacji:

  • Termin i miejsce realizacji: Konkurs 24HOURS, między 14.XI.2014, godz. 16:00 a 15.XI.2014, godz. 16:00, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, Narutowicza 88 i Kopcińskiego 31.
  • Zlecone zadanie: Wykonanie cyfrowych zdjęć uczestnikom, jurorom, wolontariuszom i organizatorom konkursu 24HOURS, w trakcie wykonywania działań związanych z uczestnicwem, prowadzeniem i organizacją konkursu 24HOURS. Fotograf nie musi być dostępny permanentnie. Niezbędna jest obsługa fotograficzna w trakcie inauguracji konkursu (16:00-16:30 14.XI), podczas wycieczki dla uczestników konkursu po Łodzi (19:00-20:30 14.XI), w trakcie pracy w pomieszczeniach Wydziału (do ustalenia) oraz w trakcie prezentacji wyników, obrad jury i zamknięcia konkursu (13:00-16:00 15.XI). Techniczna obróbka zdjęć.
  • Prawa autorskie: Zdjęcia pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca udziela bezterminowej zgody na wykorzystywanie zdjęć do działalności promocyjnej i informacyjnej dla Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.
  • Płatność: Na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Podmioty zainteresowane wykonaniem usługi proszone są o przesłanie oferty cenowej (kwota brutto) i proponowanej treści umowy (w pliku *.doc lub *.docx) na adres mailowy Biura Projektu “SCHEDULE. Znaczenie konkursów w edukacji na poziomie akademickim”: office@schedule.edu.pl najpóźniej do 10.XI.2014, do godz. 16:00.