Price inquiry, English text revision. Zapytanie o cene, Weryfikacja tekstu angielskiego

Prosimy o przesłanie oferty świadczenia usług weryfikacji specjalistycznych tekstów angielskich. Przedmiotem zapytania jest weryfikacja około 6 tekstów naukowych dotyczących m.in. edukacji na poziomie akademickim i turystyki (przemysł spotkań, hotelarstwo), o liczbie stron 12-20. Pod niniejszym linkiem można pobrać próbkę tekstu. Weryfikacja każdego tekstu będzie zlecona odrębnie, w terminach pomiędzy 27 lutego a 22 maja 2015, przy czym najbliższe zlecenie werfyikacji tekstu zostanie zlecone 27 lutego 2015, w trybie ekspresowym dla tłumacza. Wybór wykonawcy weryfikacji każdego tekstu następi na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej dla jednego z poniższych trybów:

  • Tryb ekspresowy (do 3 dni roboczych) dla tłumacza,
  • Tryb standardowy (do 10 dni roboczych) dla tłumacza,
  • Tryb ekspresowy (do 3 dni roboczych) dla native speakera,
  • Tryb standardowy (do 10 dni roboczych) dla native speakera.

Płatność następować będzie niezależnie za każdą zleconą weryfikację tekstu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Podmioty zainteresowane wykonaniem usługi proszone są o przesłanie: oferty cenowej (kwota brutto za 1 stronę A4 weryfikacji) dla każdego lub wybranego trybu weryfikacji, oraz proponowanej treści umowy (w pliku *.doc lub *.docx) na adres mailowy Biura Projektu “SCHEDULE. Znaczenie konkursów w edukacji na poziomie akademickim”: office@schedule.edu.pl najpóźniej do 26 stycznia 2015, do godz. 18:00.