Price inquiry, city tour ‘Lodz highlights’. Zapytanie o cene, wycieczka ‘Lodz highlights’

Prosimy o przesłanie oferty zorganizowania wycieczki pt. ‘Lodz highlights’ według następującej specyfikacji:

  • Termin i miejsce rozpoczęcia/zakończenia wycieczki: Konkurs 24HOURS, między 14.XI.2014, godz. od 19:00 do 20:30, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, Narutowicza 88.
  • Zlecone zadanie: Przygotowanie i zrealizowanie programu wycieczki autokarowej pt. ‘Lodz highlights’ z przewodnikiem w języku angielskim. Wycieczka adresowana jest do uczestników konkursu 24HOURS, zainteresowanych zagadnieniami rozwoju gospodarki turystycznej w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. MICE tourism.
  • Płatność: Na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Podmioty zainteresowane wykonaniem usługi proszone są o przesłanie: 1) oferty cenowej (kwota brutto), 2) programu (w języku polskim), 3) krótkiego opisu programu (w języku angielskim) oraz 4) proponowanej treści umowy (w pliku *.doc lub *.docx) na adres mailowy Biura Projektu “SCHEDULE. Znaczenie konkursów w edukacji na poziomie akademickim”: office@schedule.edu.pl najpóźniej do 10.XI.2014, do godz. 16:00.